loading

Popis važnih dokumenata

Online seminar na temu uloge kvalifikacijskih okvira u priznavanju, 26. svibnja 2021. godine

Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju

NOKUT radionica u Zagrebu na temu priznavanja kvalifikacija osobama bez dokumenata