loading

O EPER projektu

Ciljevi EPER projekta i pozitivna sinergija

Ciljevi EPER projekta i pozitivna sinergija

Projekt Effective partnership for enhanced recognition / EPER usmjeren je na stvaranje partnerstva i sinergije za potpunu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa za 2018. godinu (Bologna Process Implementation Report 2018) jasno je pokazalo da države jugoistočne Europe ne provode Lisabonsku konvenciju o priznavanju kvalifikacija na ujednačen način niti su podjednako razvile postupke priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Zbog tog razloga pojavila se potreba povezivanja na regionalnoj razini, razmjene iskustava i dobre prakse te međusobnog učenja među zemljama partnerima.  

Zemlje projektni partneri imat će priliku jačati svoje kapacitete za potpunu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju i bolje razumijevanje njezinih načela. Također će naučiti kako mogu svladati probleme s kojima se susreću u postupcima priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Projekt će stvoriti temelj za ostvarivanje napretka na nacionalnoj razini te potaknuti buduću zajedničku suradnju na području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Trajanje projekta
Od 1. svibnja 2019. do 30. prosinca 2021.

 

Aktivnosti

Aktivnosti

 • Aktivnosti suradničkog učenja
 • Radionice
 • Studijski posjeti
 • Izrada strateških dokumenata
 • Konferencije

Provedbu projekta nadzire Upravljački odbor za provedbu projekta u kojem se nalaze predstavnici svake od država partnera.

Ishod projekta

Ishod projekta

 • Unaprijeđeni postupci priznavanja i napredak u provedbi Lisabonske konvencije o priznavanju
 • Kompendij dobre prakse i iskustava u EU
 • Vodič za provedbu Preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba
 • Podizanje svijesti o potrebi potpune provedbe Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija
 • Temelj za nastavak regionalne suradnje na području priznavanja.
Partneri

Partneri

Nadležna tijela za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Projektni konzorcij:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Republika Hrvatska
 • Ministarstvo obrazovanja i znanosti, Republika Sjeverna Makedonija
 • Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja, Republika Srbija
 • Ministarstvo prosvjete, Crna Gora
 • Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Bosna i Hercegovina