loading

Arhiva novosti

11. ožujka 2020.
Održana radionica u Zagrebu na temu unapređenja postupaka akademskog priznavanja, 6. ožujka 2020. godine

Održana radionica u Zagrebu na temu unapređenja postupaka akademskog priznavanja, 6. ožujka 2020. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u sklopu projekta EPER radionicu na temu unapređenja postupaka akademskog priznavanja i stvaranja preduvjeta za automatsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Radionica je održana u hotelu Academia u Zagrebu, 6. ožujka 2020. godine.

Glavni cilj radionice bio je pomoći visokim učilištima da razviju i poboljšaju interne procedure akademskog priznavanja, a održale su je stručnjakinje Nizozemskog centra za internacionalizaciju obrazovanja - NUFFIC Jenneke Lokhoff i Katrien Bardoel. Radionica je bila prilika da se koriste i rezultati prijašnjeg ERASMUS + projekta FAIR (Focus on Automatic Institutional Recognition) u kojem su u razdoblju od 2014. do 2017. godine kao partner sudjelovali Ministarstvo znanosti i obrazovanja i hrvatska sveučilišta i u okviru kojeg su donesene preporuke za unapređenje akademskog priznavanja u Republici Hrvatskoj. Radionica je bila namijenjena predstavnicima visokih učilišta u Hrvatskoj i partnerima u projektu EPER.

Uvodnu prezentaciju o projektu EPER i aktivnostima u sklopu projekta FAIR održala je Marina Crnčić Sokol iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Spomenula je i on-line anketu koju su pripremile predstavnice NUFFIC-a i koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom veljače 2020. godine poslalo svim visokim učilištima u Hrvatskoj. Cilj ankete bio je da u svrhu pripreme radionice odgovore na pitanja o praksi akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na hrvatskim visokim učilištima.

Ivana Ramić održala je prezentaciju o novom zakonskom okviru, odnosno Nacrtu prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s fokusom na odredbe koje su usmjerene na unapređenje akademskog priznavanja i uvođenja mogućnosti automatskog priznavanja na hrvatskim visokim učilištima.  

Nakon uvodnog dijela stručnjakinja iz NUFFIC-a Katrien Bardoel istaknula je da su ciljevi radionice pomoći visokim učilištima u sljedećem:  razviti postupke akademskog priznavanja koji će biti konzistentniji i transparentniji te koji će uključivati elemente automatskog priznavanja,  razviti postupke priznavanja u slučajevima kada podnositelj zahtjeva nema svu dokumentaciju i omogućiti unutarnje i vanjsko osiguravanje kvalitete u postupcima priznavanja. Posebno je naglašeno da će se visoka učilišta koja provode transparentne, pravedne i brze postupke priznavanja moći istaknuti u kontekstu povećane studentske mobilnosti i međunarodne konkurencije.

Katrien Bardoel je istaknula i provedbu projekta FAIR tijekom kojega je, među ostalim,  ustanovljeno da u postupku akademskog priznavanja postoji dupliranje postupka jer postupak priznavanja provode Uredi za akademsko priznavanje na razini sveučilišta, dok je upis u nadležnosti sastavnica. Takav postupak je dugotrajan i kompleksan te može dovesti do toga da se podnositelj zahtjeva ne stigne u roku prijaviti na upis.  Nacrt  prijedloga Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija sadržava odredbu prema kojoj se namjerava objediniti postupak priznavanja i upisa.

Predstavnice NUFFIC-a su naglasile da je svrha ranije spomenute ankete koja je u veljači 2020. godine poslana svim visokim učilištima bila njihova samo-procjena te pružanje preporuka i mišljenja za daljnji napredak postupaka priznavanja. U popunjavanju ankete sudjelovalo je ukupno 19 visokih učilišta u Hrvatskoj.

U nastavku radionice Jenneke Lokhoff održala je prezentaciju o definiciji pojma prijama nasuprot upisu te o konceptu automatskog priznavanja na razini sustava. Sudionicima su predstavljeni praktični alati namijenjeni za potporu osoblju koje radi na postupcima priznavanja, a to su priručnik EAR-HEI (The European Recognition Manual for Higher Education Institutions) koji predstavlja praktični prijevod Lisabonske konvencije o priznavanju te platforma STREAM koja je namijenjena za trening osoblja budući da sadrži primjere dobre prakse i vježbe.

U nastavku radionice predstavnice NUFFIC-a održale su dvije sesije u kojima su sudionici bili podijeljeni u četiri grupe. Teme o kojima su raspravljali su pitanje bitne razlike (substantial difference) u svakodnevnim postupcima priznavanja i primjena automatskog priznavanja. Određeni dio visokih učilišta se pritom izjasnio da primjenjuju automatsko priznavanje jer prihvaćaju bolonjske razine u slučajevima kada se radi o kvalifikacijama stečenima u EU državama dok su drugi smatrali da se automatsko priznavanje ne provodi na hrvatskim visokim učilištima. Također su naglasili da im je ponekad potrebna pomoć u definiranju pojma bitne razlike kako bi je mogli jasno utvrditi.

Druga sesija u kojoj su sudionici bili podijeljeni u četiri grupe bila je usmjerena na raspravu o sljedećim temama: transparentno pružanje informacija, žalbeni postupci, posebni postupci za izbjeglice bez potrebne dokumentacije i osiguravanje kvalitete. Sudionici su podržali ideju da svi koraci u postupku priznavanja budu dostupni na stranicama visokih učilišta (posebice je potrebno ažurirati informacije na engleskom jeziku). Što se tiče žalbenih postupaka, različit je pristup, iako se uglavnom temelji na Zakonu o općem upravnom postupku (neka se visoka učilišta ne susreću sa žalbama jer ih uglavnom niti nema). Što se tiče postupaka priznavanja kvalifikacija izbjeglica, uglavnom nije bilo takvih iskustava osim nekoliko pojedinačnih slučajeva, ali je naglašeno da bi visoka učilišta trebala sama razviti postupke koji bi bili prikladni za specifične slučajeve. Podržano je donošenje novog Zakona o prepoznavanju i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija budući da u Nacrtu prijedloga postoji odredba koja se odnosi na ovu problematiku. Vezano uz temu osiguravanja kvalitete u postupcima priznavanja sudionici su smatrali da bi postupci priznavanja trebali biti vrednovani u postupcima reakreditacije, a neki od indikatora kvalitete mogli bi biti brzina postupka, broj žalbi, postotak pozitivnih rješenja i dr.

U završnom su dijelu svi sudionici imali priliku dati povratnu informaciju o radionici te su neke od ključnih poruka bile sljedeće: predstavnici visokih učilišta podržavaju promjene zakonskog okvira, za neke promjene u sustavu priznavanja nije potrebno čekati promjenu zakona jer visoka učilišta mogu doprinijeti promjenama razvijajući svoje interne procedure, podržana je regionalna suradnja, podržana je ideja savjetodavne uloge na centralnoj razini te ideja razvoja baze podataka o kvalifikacijama i postupcima priznavanja na EU razini.