loading

Arhiva novosti

11. listopada 2021.
Održana radionica u Osijeku na temu unapređenja pravnog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, 8. listopada 2021. godine

Održana radionica u Osijeku na temu unapređenja pravnog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, 8. listopada 2021. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je u hotelu Osijek u sklopu projekta EPER radionicu na temu unapređenja pravnog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, na kojoj su sudjelovali predstavnici Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Slavonskome Brodu.

           Predviđeni ishodi radionice bili su raspraviti pravni okvir za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i osigurati njegovu uspješnu implementaciju,  istražiti modele za unapređenje kvalitete postupaka akademskog priznavanja, raspraviti koncept akademskog priznavanja ugrađen u Nacrt prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te raspraviti mogućnost primjene vrednovanja prethodnog učenja za azilante koji ne mogu dokazati inozemnu obrazovnu kvalifikaciju. 

           Sudionike radionice projekta EPER u Osijeku ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja je pozdravila Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja. Također u uvodnome dijelu  sudionike  su pozdravile prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te prof. dr. sc. Renata Baličević, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Prezentaciju o pravnom okviru i načelima za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija te akademskom priznavanju i pregledu prakse na visokim učilištima  održala je Vlatka Blažević iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tijekom rasprave su izneseni prijedlozi o fleksibilnijem pristupu samom postupku akademskog priznavanja.

                U drugom dijelu radionice Višnja Sak Bosnar sa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku predstavila je provođenje postupaka akademskog priznavanja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku. Loredana Maravić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavila je aktivnosti Ministarstva s posebnim naglaskom na zakonodavne aktivnosti i sažetak Smjernica Europske komisije o unapređivanju postupaka priznavanja iz lipnja 2021. godine. Nakon prezentacije uslijedila je rasprava o pitanjima vrednovanja prethodnog učenja, automatskog priznavanja i priznavanja kvalifikacija azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom. U završnom dijelu radionice sudionici su obaviješteni o predstojećem javnom savjetovanju za Nacrt prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te su pozvani da u njemu sudjeluju.