loading

Arhiva novosti

07. prosinca 2021.
Održana završna konferencija projekta EPER

Održana završna konferencija projekta EPER

Dana 30. studenoga 2021. godine u hotelu Neptun u Dubrovniku održana je završna konferencija projekta EPER – Effective partnership for enhanced Recognition. Konferencija je održana u hibridnom obliku pa je dio sudionika i govornika sudjelovao virtualno.  

Završna konferencija bila je usmjerena na pregled provedenih projektnih aktivnosti i ostvarenih ishoda projekta. Uvodno izlaganje imala je načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja Dijana Mandić, koja se osvrnula na aktivnosti projekta EPER i zahvalila svim projektnim partnerima na suradnji u projektu. Prisutne je u ulozi moderatorice pozdravila i Marina Cvitanušić Brečić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Voditeljica projekta, Marina Crnčić Sokol, uvodno je dala pregled projektnih aktivnosti i tijek provedbe projekta. Istaknula je utjecaj pandemije koronavirusa na realizaciju određenih projektnih aktivnosti te da su projektne aktivnosti bile usmjerene na razvijanje suradnje između projektnih partnera, učenje i izgradnju održivog partnerstva. Također je naglasila da su unatoč teškoćama ostvareni ciljevi projekta.

U nastavku, prof. Davor Petrinović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva podijelio je sa sudionicima konferencije iskustvo u priznavanju kvalifikacije osobama bez odgovarajuće dokumentacije na primjeru studenta iz Sirije. Iskustvo prof. Petrinovića sastavni je dio dokumenta koji je razvijen u sklopu projekta, a to su Smjernice za priznavanje kvalifikacija osobama bez propisane dokumentacije.

Prof. Nikola Đaković sa Sveučilišta u Zagrebu predstavio je detalje Studije o pregledu europskog iskustva i dobre prakse u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju, koja je još jedan od dokumenata koji je razvijen u sklopu projekta. Studija je osmišljena kako bi pružila komparativni pregled politika, propisa i prakse priznavanja u zemljama partnerima i EU okruženju, potaknula na daljnji razvoj sustava priznavanja u zemljama partnerima te pružila informacije za potencijalne korisnike kako bi bolje razumjeli sustave visokog obrazovanja i diplome za koje se traži priznavanje.

U drugom dijelu završne konferencije Dijana Mandić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavila je aktivnosti i novosti u razvoju pravnog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Kao dio projektnih aktivnosti izrađen je nacrt Zakona o priznavanju inozemnim obrazovnih kvalifikacija koji donosi novosti u postupcima priznavanja u svrhu pristupa tržištu rada na način da se provodi neupravni postupak, omogućuje automatsko priznavanje kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja te propisuje postupak za priznavanje dokumenata za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom koji nemaju potrebnu dokumentaciju. Novi nacrt Zakona upućen je u proceduru usvajanja.

Sabina Zajc iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije predstavila je ključne aspekte izmjene Zakona o priznavanju u Sloveniji te naglasila da su trenutačne promjene u slovenskome zakonodavstvu usmjerene na unapređenje postupka vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, način upotrebe akademskih zvanja i smanjenje financijskih troškova za pojedine kategorije nositelja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

U završnome dijelu Riste Tomovski sa Sveučilišta „Goče Delčev“ u Republici Sjevernoj Makedoniji predstavio je izazove u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju vezano uz priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a predstavnica Obrazovno-reformske inicijative za jugoistočnu Europu (ERI SEE) Tina Šarić govorila je o radu ove međunarodne organizacije na unapređenju priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u jugoistočnoj Europi.

Konferencija je završila obraćanjem Dijane Mandić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je još jednom zahvalila partnerima u projektu i svim sudionicima poželjela uspješnu buduću suradnju i nakon završetka EPER projekta te nastavak provedbe aktivnosti koje bi bile usmjerene na unapređenje postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u zemljama u okruženju.