loading

Arhiva novosti

20. travnja 2021.
Online seminar na temu unapređivanja suradnje i rada ENIC/NARIC centara u okviru projekta EPER, 16. travnja 2021. godine

Online seminar na temu unapređivanja suradnje i rada ENIC/NARIC centara u okviru projekta EPER, 16. travnja 2021. godine

Online seminar na temu unapređivanja suradnje i rada ENIC/NARIC centara u okviru projekta EPER održan je u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije 16. travnja 2021. godine. Cilj seminara bio je unapređenje regionalne suradnje između ENIC/NARIC centara i drugih ključnih institucija država projektnih partnera kroz umrežavanje akreditiranih visokoškolskih ustanova i formiranje baze podataka, kao i kroz usuglašavanje i unapređivanje procedura za provjeru vjerodostojnosti diploma stečenih u zemljama partnerima. 

Uvodnu riječ održala je Dijana Mandić, načelnica Sektora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koja je naglasila važnost regionalne suradnje na području obrazovanja te suradnje između ENIC/NARIC centara. Također je naglasila da je unapređenje politike priznavanja važno i radi povećanja mobilnosti te je usko povezano s razvojem sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, jednim od najvažnijih obilježja i pokretača promjena u zemljama Bolonjskog procesa. 

            Prof. dr. sc. Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije Republike Srbije predstavio je rad Agencije i ENIC/NARIC centra koji je njen sastavni dio te je u svom izlaganju istaknuo otvorenost Agencije za suradnju.

            Mirjana Poledica, rukovoditeljica ENIC/NARIC centra Republike Srbije, predstavila je rad Centra te naglasila važnost regionalne suradnje, osobito jer postoje razlike u sustavima visokog obrazovanja, a postupci priznavanje imaju specifičnosti u svakoj od država partnera.  Gospođa Poledica je predložila izradu zajedničke publikacije koja bi sadržavala primjere dobre prakse iz područja priznavanja u zemljama regije i koja bi pomogla u provođenju postupaka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

U nastavku je Ivana Knežević, koordinatorica ENIC/NARIC centra Republike Srbije održala prezentaciju o umrežavanju akreditiranih visokoškolskih ustanova iz zemalja projektnih partnera i formiranje baze podataka. Naglasila je da dobra suradnja među zemljama projektnim partnerima već postoji, ali da uvijek ima prostora za unapređenje i olakšavanje protoka informacija. Također je naglasila potrebu formiranja baze podataka akreditiranih visokoškolskih ustanova zemalja u regiji.   

Ružica Ršumović, koordinatorica ENIC/NARIC centra Republike Srbije održala je prezentaciju na temu usuglašavanja i unapređivanja postupaka provjere vjerodostojnosti diploma stečenih u zemljama projektnim partnerima uz mogućnost uvođenja online sustava provjere vjerodostojnosti. Naglasila je kako se najbrža provjera vjerodostojnosti može obaviti putem ENIC/NARIC mreže, a njena dodatna prednost je provjera vjerodostojnosti bez naknade.  

U panel raspravi na temu unapređenja suradnje ENIC/NARIC centara iz zemalja projektnih partnera sudjelovale su predstavnice hrvatskog ENIC/NARIC centra Ivana Kiternaš i Mirela Pinđak koje su naglasile važnost brze razmjene informacija i komunikacije putem e-maila. Također su istaknule da je za brzu razmjenu informacija važno znati kojem se djelatniku ENIC/NARIC centra druge zemlje može poslati određeni upit.

Dragana Dilber, pomoćnica direktora iz Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP)  Bosne i Hercegovine naglasila je da se većina postupaka priznavanja odnosi na zemlje projektne partnere te da je potrebna regionalna platforma za brzu razmjenu potrebnih informacija. Vezano uz temu priznavanja kvalifikacija izbjeglicama i osobama bez dokumenata, Dženan Omanović, šef Odsjeka iz CIP-a naveo je da u postupku priznavanja može pomoći European Qualifications Passport for Refugees, nastao kao rezultat projekta Vijeća Europe.

U završnom dijelu seminara održano je izlaganje prof. dr. sc. Siniše Đuraševića sa Sveučilišta u Beogradu, na temu povezivanja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira Srbije s Europskim kvalifikacijskim okvirom uz osvrt na visoko obrazovanje. Profesor Đurašević iznio je svoje iskustvo rada u radnoj skupini za Nacionalni kvalifikacijski okvir kao i iskustvo rada u Komisiji za akademsko priznavanje na Sveučilištu u Beogradu.

Seminar je završio zaključkom o potrebi nastavka regionalne suradnje te je izražena nada da će se projektni partneri u okviru provedbe projekta EPER uspjeti sastati na seminaru koji će se održati uživo.